Conferentie:
Organic Farming and our Future Food System

Een keur aan internationale sprekers zal de mogelijkheden van de biologische landbouw belichten  Ook de noodzaak om tot een ander voedselsysteem te komen wordt van diverse kanten uitgewerkt. In kleinere sessies zullen sprekers met de deelnemers in gesprek gaan over hoe een dergelijk systeem eruit kan zien en welke nieuwe verdienmodellen dit tot gevolg kan hebben.

Het seminar vindt plaats op het Ecomunity Park/Ecostyle in Oosterwolde. Het is bedoeld voor professionals in de landbouw, de agro- en voedingsindustrie, retail, voorlichting, onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg, zorgverzekeraars, beleidsmakers en burgers.

De organisatie is in handen van de Avalon Foundation samen met IFOAM Organics International. De voertaal zal grotendeels Engels zijn.